Zajištění pravidelných servisních prohlídek plynových spotřebičů je povinností jejich provozovatelů. Ačkoli není tato povinnost stanovená přímo zákonem, je-li záměrně anebo z nedbalosti provozovatelem opomíjena, pak nese provozovatel vinu za případné škody na zdraví a majetku osob, které by vznikly v souvislosti se závadou na plynovém spotřebiči.

Co jsou servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů (lidově garanční prohlídky) jsou periodickou činností, vykonávanou servisním technikem s platnou autorizací pro danou značku plynového spotřebiče. Ačkoli provozovatel plynového spotřebiče servisní prohlídku přímo neprovádí, je jeho povinností zajistit ji pro každý plynový spotřebič ve lhůtách, daných výrobcem plynového spotřebiče. Tyto lhůty jsou téměř bez výjimky výrobci stanoveny jako 1-leté.

 • Důvodem pro zajištění pravidelné servisní prohlídky plynového spotřebiče v záruční době je především splnění záručních podmínek na daný plynový spotřebič, drženou jeho výrobcem anebo autorizovaným dovozcem. Nesplnění této povinnosti má pak za následek ztrátu záruky na plynový spotřebič.

Také po uplynutí záruky na plynové spotřebiče existují pádné důvody pro zajištění pravidelných servisních prohlídek plynových spotřebičů jejich provozovatelem :

 • Prvním důvodem je zajištění bezpečné funkce, spolehlivosti a nízké spotřeby plynu daného spotřebiče. Zanesený, nevyčištěný a neseřízený plynový spotřebič má nejen vysokou spotřebu plynu, ale také nižší účinnost a v neposlední řadě je nebezpečný nejen pro jeho provozovatele, ale také pro další lidi v objektu a jeho okolí. 
 • Druhým důvodem je pak právní pohled na věc. Přestože není pravidelná servisní prohlídka plynových spotřebičů zákonem nařízena, v případě požáru nebo výbuchu plynu je na provozovatele, který není schopen prokázat pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů, nahlíženo jako na potencionálního viníka škodní události. Rovněž nelze očekávat vstřícný přístup pojišťovny, která není obvykle ochotná přiznat pojistné plnění na škody, způsobené plynovým spotřebičem bez zajištěné pravidelné údržby odborným servisním technikem.

Kdo zodpovídá za servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů zajišťuje (tj. objednává práci a eviduje záznamy o jejich provedení) ve lhůtách určených výrobcem plynového spotřebiče provozovatel plynového spotřebiče. Obvykle je provozovatelem majitel domu, ale v závislosti na užívací smlouvě jím může být i nájemce vytápěného prostoru, případně družstvo apod.

Kdo provádí servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů provádí servisní technik, který má platnou autorizace pro konkrétní značku obchodního spotřebiče. Servisní technik neprovádí servisní prohlídky plynových spotřebičů automaticky ze své vůle, ale je k nim povoláván provozovatelem plynového spotřebiče.

Co když provozovatel provozuje plynové spotřebiče několika značek ?

Každý servisní technik plynových zařízení vlastní autorizaci pro jednu anebo několik značek plynových zařízení. Jestliže provozovatel provozuje několik plynových spotřebičů více značek, pak může nastat situace, kdy pro některou ze značek provozovaných spotřebičů nemá servisní technik autorizaci. V takovém případě je potřeba pro tyto spotřebiče zajistit servisní prohlídky jiným servisním technikem, který potřebnou autorizací disponuje.

Na které plynové spotřebiče je potřeba zajišťovat servisní prohlídky ?

Servisní prohlídky plynových spotřebičů je potřeba zajistit na všechny plynové spotřebiče, provozované konkrétním provozovatelem :

 • Servisní prohlídky plynových kotlů
 • Servisní prohlídky plynových přímotopů
 • Servisní prohlídky plynových sporáků
 • Servisní prohlídky plynových trub
 • Servisní prohlídky plynových lednic
 • Servisní prohlídky plynových svítidel
 • Servisní prohlídky mobilních plynových topidel
 • Servisní prohlídky plynových kotelen
 • Servisní prohlídky dalších plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v celé ČR

Naši servisní technici pro plynová zařízení provádějí servisní prohlídky plynových spotřebičů většiny značek v celé České republice. Provádíme servisní prohlídky všech druhů plynových spotřebičů v domácnostech, bytových domech, ve firmách a v komerčních i veřejných budovách. 

 


 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na servisní kontrolní prohlídky plynových spotřebičůOblast*: ------------->
Vyberte kraj
------------->
Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

print