Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Náměšť nad Oslavou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Náměšť nad Oslavou

Revize plynu Náměšť nad Oslavou

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Náměšti nad Oslavou a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Náměště nad Oslavou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Náměšť nad Oslavou, kteří provádějí v Náměšti nad Oslavou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Náměšť nad Oslavou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Náměšť nad Oslavou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Náměšti nad Oslavou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Náměšť nad Oslavou

Revize plynových zařízení Náměšť nad Oslavou (revize plynu Náměšť nad Oslavou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Náměšti nad Oslavou a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Náměšti nad Oslavou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Náměšť nad Oslavou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Náměšti nad Oslavou a okolí. Nabízíme na území Náměště nad Oslavou zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Náměšť nad Oslavou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Náměšť nad Oslavou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Náměšti nad Oslavou a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Náměšti nad Oslavou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Náměšť nad Oslavou jsou službou, kterou vykonávají v Náměšti nad Oslavou a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Náměšti nad Oslavou

Instalatéři Náměšť nad Oslavou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Náměšť nad Oslavou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Náměšť nad Oslavou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Topenáři Náměšť nad Oslavou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Kominíci Náměšť nad Oslavou  Kominické služby pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Krby a kamna Náměšť nad Oslavou  Krbařské a kamnářské služby pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Revize elektro Náměšť nad Oslavou  Revize elektrických zařízení pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Malíři Náměšť nad Oslavou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Natěrači Náměšť nad Oslavou  Natěračské práce v oblasti města Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Sádrokarton Náměšť nad Oslavou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Podlahy Náměšť nad Oslavou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Náměšť nad Oslavou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Náměšť nad Oslavou a kraj Vysočina
print