Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Mnichovo Hradiště | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mnichovo Hradiště

Revize plynu Mnichovo Hradiště

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Mnichově Hradišti a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Mnichova Hradiště. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Mnichovo Hradiště, kteří provádějí v Mnichově Hradišti a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Mnichovo Hradiště a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mnichovo Hradiště všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Mnichově Hradišti a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Mnichovo Hradiště

Revize plynových zařízení Mnichovo Hradiště (revize plynu Mnichovo Hradiště) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Mnichově Hradišti a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Mnichově Hradišti a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Mnichovo Hradiště vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Mnichově Hradišti a okolí. Nabízíme na území Mnichova Hradiště zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mnichovo Hradiště

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Mnichovo Hradiště

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Mnichově Hradišti a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Mnichově Hradišti a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mnichovo Hradiště jsou službou, kterou vykonávají v Mnichově Hradišti a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Mnichově Hradišti

Instalatéři Mnichovo Hradiště  Instalatérské práce a služby pro oblast města Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Mnichovo Hradiště  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Mnichovo Hradiště  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Topenáři Mnichovo Hradiště  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Kominíci Mnichovo Hradiště  Kominické služby pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Krby a kamna Mnichovo Hradiště  Krbařské a kamnářské služby pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Revize elektro Mnichovo Hradiště  Revize elektrických zařízení pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Malíři Mnichovo Hradiště  Malování pokojů a další malířské práce pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Natěrači Mnichovo Hradiště  Natěračské práce v oblasti města Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Sádrokarton Mnichovo Hradiště  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Podlahy Mnichovo Hradiště  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Mnichovo Hradiště  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj
print