Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Rychnov nad Kněžnou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rychnov nad Kněžnou

Revize plynu Rychnov nad KněžnouNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rychnově nad Kněžnou a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Rychnova nad Kněžnou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Rychnov nad Kněžnou, kteří provádějí v Rychnově nad Kněžnou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Rychnov nad Kněžnou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rychnov nad Kněžnou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Rychnově nad Kněžnou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Rychnov nad Kněžnou

Revize plynových zařízení Rychnov nad Kněžnou (revize plynu Rychnov nad Kněžnou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Rychnově nad Kněžnou a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Rychnově nad Kněžnou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Rychnov nad Kněžnou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Nabízíme na území Rychnova nad Kněžnou zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rychnov nad Kněžnou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Rychnov nad Kněžnou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Rychnově nad Kněžnou a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rychnově nad Kněžnou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rychnov nad Kněžnou jsou službou, kterou vykonávají v Rychnově nad Kněžnou a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Rychnově nad Kněžnou

Instalatéři Rychnov nad Kněžnou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Rychnov nad Kněžnou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Rychnov nad Kněžnou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Topenáři Rychnov nad Kněžnou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Kominíci Rychnov nad Kněžnou  Kominické služby pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Rychnov nad Kněžnou  Krbařské a kamnářské služby pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Revize elektro Rychnov nad Kněžnou  Revize elektrických zařízení pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Malíři Rychnov nad Kněžnou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Natěrači Rychnov nad Kněžnou  Natěračské práce v oblasti města Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Rychnov nad Kněžnou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Podlahy Rychnov nad Kněžnou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Rychnov nad Kněžnou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj
print