Výklad pojmů : revize – kontroly – servisní prohlídky plynových kotelen

 • Výchozí revize plynových kotelen jsou revize plynových spotřebičů v plynových kotelnách, potřebné před uvedením plynových kotelen do provozu. Provádějí se jen jednou a vykonává je revizní technik.
 • Periodické provozní revize plynové kotelny jsou revize plynových spotřebičů v plynových kotelnách, vykonávané ve 3-letých lhůtách revizním technikem.
 • Periodické kontroly plynových kotelen zahrnují několik kontrolních úkonů, které vykonává servisní technik v rámci servisní prohlídky spotřebičů v prostoru plynové kotelny 1x ročně.
 • Servisní prohlídky plynových kotelen zahrnují kontrolu, vyčištění, výměnu opotřebovaných dílů na plynových spotřebičích plynové kotelny a jejich seřízení servisním technikem 1x ročně.

Proč jsou nutné revize a servisní prohlídky plynových kotelen

Výchozí revize plynových kotelen

Výchozí revize plynových kotelen je pro všechny provozovatele plynové kotelny zákonným předpokladem před uvedením plynové kotelny do provozu – povinnost je určena zákonným ustanovením závazným pro všechny provozovatele plynových zařízení, kterým je Vyhláška 85/1978 Sb.

Provozní revize plynových kotelen

Provozní revize plynových kotelen je pro provozovatele plynové kotelny zákonným předpokladem k jejímu provozování – povinnost provozovatele zajistit provozní revize plynových kotelen vyplývají rovněž z Vyhlášky 85/1978 Sb. Povinnost zajištění provozních revizí plynových kotelen se nevztahuje na domácnosti.

Servisní prohlídky plynových kotelen

Servisní prohlídky plynových kotelen nejsou pro provozovatele zákonnou povinností, je však v jejich zájmu je 1x ročně zajišťovat a nechat provést certifikovaným servisním technikem. Důvodů je několik :

 • zachování záruky na plynovou kotelnu a jednotlivé plynové kotle od dodavatele v prvních letech provozu plynové kotelny
 • zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynové kotelny v topné sezóně i po ukončení záruky
 • získání dokladu o pravidelné odborné údržbě plynové kotelny pro případ vzniku škody nebo jiné pojistné události, zaviněné provozem plynové kotelny
 • zajištění pravidelných kontrol každého plynového spotřebiče v plynové kotelně a dokladu o jejich provedení 1x ročně, což by jinak spadalo do povinnosti provozovatele plynové kotelny

Kdo zodpovídá / kdo provádí : revize-kontroly-servisní prohlídky

Revize plynových kotelen

Revize plynových kotelen zajišťuje provozovatel objektového plynovodu v návaznosti na znění Vyhlášky 85/1978 Sb., a je tedy zákonnou povinností provozovatele plynového zařízení tuto revizi zajistit. Vykonává ji pak certifikovaný revizní technik plynových zařízení v rámci celkové revize .

Kontroly plynových kotelen

Kontroly plynových kotelen provádí servisní technik v rámci servisní prohlídky plynové kotelny 1x ročně. Za provedení pravidelné kontroly plynové kotelny v zákonných lhůtách je odpovědný provozovatel plynové kotelny, který servisní prohlídku a kontrolu plynové kotelny objednává.

Servisní prohlídky plynových kotelen

Servisní prohlídky plynových kotelen provádí servisní technik s autorizací pro servis plynových spotřebičů dané značky, podle značky plynových kotlů provozovaných v kotelně. Za zajištění servisní prohlídky plynové kotelny 1x ročně je zodpovědný provozovatel plynové kotelny, který od servisního technika obdrží protokol o provedené servisní prohlídce spotřebičů v prostoru plynové kotelny – tento slouží zároveň jako doklad o provedené kontrole plynového zařízení.

Pro domácnosti a organizace platí rozdílné povinnosti

Revize plynových kotelen pro domácnosti

Pro domácnosti platí povinnost zajištění výchozí revize plynové kotelny před jejím uvedením do provozu. Provozní revize plynových kotelen nejsou pro domácnosti ze zákona povinné. Domácnosti však ve vlastním zájmu musí zajistit pravidelné každoroční servisní prohlídky plynových kotelen servisním technikem.

Revize plynových kotelen pro organizace

Pro organizace platí povinnost zajistit výchozí revizi plynové kotelny před jejím uvedením do provozu, dále pak povinnost zajištění periodických kontrol plynové kotelny servisním technikem v rámci servisní prohlídky plynové kotelny 1x ročně a povinnost zajištění provozní revize plynové kotelny revizním technikem 1x za 3 roky.

Provádíme revize a servisní prohlídky plynových kotelen v celé ČR

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů provádějí revize plynových kotelen , kontroly plynových kotelen a servisní prohlídky plynových kotelen pro domácnosti i organizace v celé České republice.

Pro které plynové kotelny provádíme revize a servisní prohlídky

Revize a servisní prohlídky provádíme pro plynové kotelny, v nichž jsou provozovány plynové kotle značek Ariston, Baumatic, Beretta, Baxi, Buderus, Dakon, DeDietrich, Destila, Ferroli, Gasex, Immergas, Junkers, Moratop, Protherm, Therm, Thermona, Vaillant, Viadrus, Viessmann.


Kontaktujte nás …

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Vyplňte prosím z pohodlí domova náš krátký poptávkový formulář.

Jeho vyplnění Vám nezabere ani 3 minuty.

Naši revizní technici s kvalifikací pro revize plynových zařízení , případně servisní technici pro servis plynových spotřebičů, Vás budou obratem kontaktovat, nabídneme Vám termín realizace a předběžný odhad ceny revizních či servisních prací. Dohodneme vše potřebné pro realizaci Vaší poptávky.


REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

  • Revizi plynoinstalace
  • Revizi pro připojení plynoměru
  • Výchozí revizi
  • Provozní revizi
  • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce