Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Dvůr Králové nad Labem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dvůr Králové nad Labem

Revize plynu Dvůr Králové nad LabemNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Dvoře Králové nad Labem a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Dvora Králové nad Labem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Dvůr Králové nad Labem, kteří provádějí ve Dvoře Králové nad Labem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Dvůr Králové nad Labem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dvůr Králové nad Labem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Dvoře Králové nad Labem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Dvůr Králové nad Labem

Revize plynových zařízení Dvůr Králové nad Labem (revize plynu Dvůr Králové nad Labem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Dvoře Králové nad Labem a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Dvoře Králové nad Labem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Dvůr Králové nad Labem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Dvoře Králové nad Labem a okolí. Nabízíme na území Dvora Králové nad Labem zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dvůr Králové nad Labem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Dvůr Králové nad Labem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Dvoře Králové nad Labem a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Dvoře Králové nad Labem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dvůr Králové nad Labem jsou službou, kterou vykonávají ve Dvoře Králové nad Labem a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Dvoře Králové nad Labem

Instalatéři Dvůr Králové nad Labem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Dvůr Králové nad Labem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Dvůr Králové nad Labem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Topenáři Dvůr Králové nad Labem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Kominíci Dvůr Králové nad Labem  Kominické služby pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Dvůr Králové nad Labem  Krbařské a kamnářské služby pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Revize elektro Dvůr Králové nad Labem  Revize elektrických zařízení pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Malíři Dvůr Králové nad Labem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Natěrači Dvůr Králové nad Labem  Natěračské práce v oblasti města Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Dvůr Králové nad Labem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Podlahy Dvůr Králové nad Labem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Dvůr Králové nad Labem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj
print