Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nové Město nad Metují | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nové Město nad Metují

Revize plynu Nové Město nad MetujíNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Městě nad Metují a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nového Města nad Metují. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nové Město nad Metují, kteří provádějí v Novém Městě nad Metují a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nové Město nad Metují a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nové Město nad Metují všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Novém Městě nad Metují a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nové Město nad Metují

Revize plynových zařízení Nové Město nad Metují (revize plynu Nové Město nad Metují) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Novém Městě nad Metují a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Novém Městě nad Metují a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nové Město nad Metují vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Novém Městě nad Metují a okolí. Nabízíme na území Nového Města nad Metují zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nové Město nad Metují

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nové Město nad Metují

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Novém Městě nad Metují a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Městě nad Metují a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nové Město nad Metují jsou službou, kterou vykonávají v Novém Městě nad Metují a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Novém Městě nad Metují

 

Instalatéři Nové Město nad Metují  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Nové Město nad Metují  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Nové Město nad Metují  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Topenáři Nové Město nad Metují  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Kominíci Nové Město nad Metují  Kominické služby pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Nové Město nad Metují  Krbařské a kamnářské služby pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Revize elektro Nové Město nad Metují  Revize elektrických zařízení pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Malíři Nové Město nad Metují  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Natěrači Nové Město nad Metují  Natěračské práce v oblasti města Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Nové Město nad Metují  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Podlahy Nové Město nad Metují  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Nové Město nad Metují  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj

 

print