Co jsou plynová zařízení

Plynová zařízení jsou všechny komponenty a celky určené pro výrobu, těžbu, zpracování, přepravu, distribuci, regulaci, měření a spotřebu plynu. Slovem plyn myslíme na celém tomto webu zemní plyn a svítiplyn, které jsou nejvíce využívány k vytápění, ohřevu vody a stravy v domácnostech i organizacích. Zemní plyn je přírodním fosilním palivem, těženým z hlubin země, zatímco technický svítiplyn je odpadním produktem výroby koksu v koksovnách.

Rozdělení plynových zařízení

Plynová zařízení dělíme na

 • Plynárenská zařízení – plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení)
 • Odběrná plynová zařízení (OPZ) – veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče); není jím měřicí zařízení (Definice podle zákona č. 458/2000 Sb.).

Revize plynových zařízení je v souladu s Vyhláškou 85/1978 Sb. potřeba provádět na všech druzích plynových zařízeních, a to jednak před uvedením plynového zařízení do provozu, tak dále v pravidelných, obvykle 3-letých lhůtách.

Kdo provádí revize kterých plynových zařízení

Revize plynárenských zařízení zajišťují samy plynárenské firmy a provádějí je obvykle revizní technici, kteří jsou zaměstnanci plynáren.

Revize odběrných plynových zařízení je povinen zajišťovat jejich provozovatel, anebo jím pověřená odpovědná osoba. Vykonávají je certifikovaní revizní technici s platným oprávněním pro revize vyhrazených plynových zařízení.

Provádíme revize všech odběrných plynových zařízení

Nabízíme revize plynových zařízení všech kategorií a servisní prohlídky většiny značek plynových spotřebičů

 • Revize plynu před připojením plynoměru – nutná revizní prohlídka domovních a bytových plynovodů a plynových spotřebičů, kterou vyžaduje dodavatel zemního plynu před připojením objektu či bytu k plynoměru. Provádí se při uvedení novostavby do stavu obývání, po stavebních rekonstrukcích, při změně dodavatele plynu.
 • Revize plynovodů – revize domovních a terénních plynovodů se provádějí před uvedením plynovodu do provozu a pak pravidelně ve 3-letých lhůtách. Zahrnují tlakové zkoušky, kontroly umístění, funkčnosti a těsnosti ventilů, spojů, uzávěrů větví, regulátorů, rozebíratelných spojů a provádí se kontrola na únik CO u plynových spotřebičů.
 • Revize plynových kotlů – výchozí revize kotlů na plyn v domácnostech, firmách i kotelnách se provádějí před uvedením plynového kotle do provozu. Pro organizace (nikoli domácnosti) pak platí povinnost zajištění provozních revizí každé 3 roky.
  • Servisní prohlídky plynových kotlů – provozovatel je povinen zajistit 1x ročně provedení servisní prohlídky plynového kotle autorizovaným servisním technikem. Součástí servisní prohlídky plynového kotle je jeho prohlídka, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení.
 • Revize plynových trub – výchozí revize trub na plyn v domácnostech, firmách i kotelnách se provádějí před uvedením plynové trouby do provozu. Pro organizace (nikoli domácnosti) pak platí povinnost zajištění provozních revizí každé 3 roky.
  • Servisní prohlídky plynových trub – provozovatel je povinen zajistit 1x ročně provedení servisní prohlídky plynové trouby autorizovaným servisním technikem. Součástí servisní prohlídky plynové trouby je jeho prohlídka, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení.
 • Revize plynových sporáků – výchozí revize sporáků na plyn v domácnostech, firmách i kotelnách se provádějí před uvedením plynového sporáku do provozu. Pro organizace (nikoli domácnosti) pak platí povinnost zajištění provozních revizí každé 3 roky.
  • Servisní prohlídky plynových sporáků – provozovatel je povinen zajistit 1x ročně provedení servisní prohlídky plynového sporáku autorizovaným servisním technikem. Součástí servisní prohlídky plynového sporáku je jeho prohlídka, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení.
 • Revize plynových kotelen – výchozí revize plynových kotelen v domácnostech, firmách i kotelnách se provádějí před uvedením plynové kotelny do provozu. Pro organizace (nikoli domácnosti) pak platí povinnost zajištění provozních revizí každé 3 roky.
  • Servisní prohlídky plynových kotelen – provozovatel je povinen zajistit 1x ročně provedení servisní prohlídky plynové kotelny autorizovaným servisním technikem. Součástí servisní prohlídky plynové kotelny je jeho prohlídka, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení.
 • Revize plynových zásobníků a plynových tlakových nádob – výchozí revize plynových zásobníků a plynových tlakových nádob se provádějí před uvedením plynového zásobníku či tlakové nádoby do provozu. Pro organizace pak platí povinnost zajištění provozních revizí každé 3 roky.

 Provádíme revize všech druhů plynových zařízení v celé ČR

Naši revizní technici plynových zařízení provádějí revize všech druhů plynových zařízení. Provádíme rovněž servisní prohlídky pro plynové spotřebiče většiny v České republice používaných značek.

Kontaktujte nás …

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Vyplňte prosím z pohodlí domova náš krátký poptávkový formulář.

Jeho vyplnění Vám nezabere ani 3 minuty.

Naši revizní technici s kvalifikací pro revize plynových zařízení , případně servisní technici pro servis plynových spotřebičů, Vás budou obratem kontaktovat, nabídneme Vám termín realizace a předběžný odhad ceny revizních či servisních prací. Dohodneme vše potřebné pro realizaci Vaší poptávky.


REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

  • Revizi plynoinstalace
  • Revizi pro připojení plynoměru
  • Výchozí revizi
  • Provozní revizi
  • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce