Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Česká Třebová | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Česká Třebová

Revize plynu Česká TřebováNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v České Třebové a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území České Třebové. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Česká Třebová, kteří provádějí v České Třebové a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Česká Třebová a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Česká Třebová všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v České Třebové a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Česká Třebová

Revize plynových zařízení Česká Třebová (revize plynu Česká Třebová) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v České Třebové a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v České Třebové a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Česká Třebová vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v České Třebové a okolí. Nabízíme na území České Třebové zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Česká Třebová

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Česká Třebová

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v České Třebové a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v České Třebové a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Česká Třebová jsou službou, kterou vykonávají v České Třebové a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v České Třebové

Instalatéři Česká Třebová  Instalatérské práce a služby pro oblast města Česká Třebová a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Česká Třebová  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Česká Třebová  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Topenáři Česká Třebová  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Kominíci Česká Třebová  Kominické služby pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Krby a kamna Česká Třebová  Krbařské a kamnářské služby pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Revize elektro Česká Třebová  Revize elektrických zařízení pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Malíři Česká Třebová  Malování pokojů a další malířské práce pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Natěrači Česká Třebová  Natěračské práce v oblasti města Česká Třebová a Pardubický kraj
Sádrokarton Česká Třebová  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Česká Třebová a Pardubický kraj
Podlahy Česká Třebová  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Česká Třebová a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Česká Třebová  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Česká Třebová a Pardubický kraj
print