Co jsou to plynová zařízení

 Plynová zařízení se dělí na

 • Plynárenská zařízení – plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení)
 • Odběrná plynová zařízení (OPZ) – veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče); není jím měřicí zařízení (Definice podle zákona č. 458/2000 Sb.).

Kontroly, revize, servisní prohlídky

 Provozovatelé plynových zařízení jsou v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinní zajišťovat :

 • kontroly plynových zařízení
 • revize plynových zařízení
 • servisní prohlídky plynových spotřebičů

 

Kontroly plynových zařízení

Kontroly plynových zařízení (kontroly plynu) jsou periodickou činností, vykonávanou 1x ročně provozovatelem plynového zařízení, anebo jím pověřeným odpovědným pracovníkem. Proto kontroly plynových zařízení nezajišťujeme. Kontroly plynových zařízení se nevykonávají v roce, kdy je provedena revize plynového zařízení.

Více o kontrolách plynových zařízení…

Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení (revize plynu) jsou periodickou činností, vykonávanou revizním technikem pro plynová zařízení v zákonných lhůtách obvykle 1x za 3 roky. Zodpovědnost za zajištění revizí leží na provozovateli plynového zařízení, který práci revizního technika objednává a je povinen vést a uchovávat o provedených revizích dokumentaci. Revize plynových zařízení rozlišujeme dvojí :

 • Výchozí revize plynových zařízení (výchozí revize plynu) – prováděná pouze jednou před uvedením zařízení do provozu
 • Provozní revize plynových zařízení (garanční revize plynu) – prováděné periodicky v zákonných lhůtách

 Více o revizích plynových zařízení …

Servisní prohlídky plynových spotřebičů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů (garanční prohlídky plynových kotlů, přímotopů, sporáků, trub apod.) jsou periodickou činností, kterou vykonávají servisní technici s platnou autorizací výrobce podle jednotlivých značek plynových spotřebičů. Součástí servisní prohlídky je údržba, vyčištění, servis a seřízení plynového spotřebiče v místě jeho instalace. Servisní technik následně vydá provozovateli protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který je provozovatel povinen uschovat. Za zajištění periodických servisních prohlídek zodpovídá provozovatel plynového spotřebiče, který práci servisního technika objednává.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů …

 


 

Provádíme revize plynu a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Zajišťujeme revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v celé České republice. Nabízíme revize plynu na všech druzích a typech plynových zařízení a servisní prohlídky většiny značek plynových spotřebičů, bežných na českém trhu.


 Kontaktujte nás …

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Vyplňte prosím z pohodlí domova náš krátký poptávkový formulář.

Jeho vyplnění Vám nezabere ani 3 minuty.

Naši revizní technici s kvalifikací pro revize plynových zařízení , případně servisní technici pro servis plynových spotřebičů, Vás budou obratem kontaktovat, nabídneme Vám termín realizace a předběžný odhad ceny revizních či servisních prací. Dohodneme vše potřebné pro realizaci Vaší poptávky.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

  • Revizi plynoinstalace
  • Revizi pro připojení plynoměru
  • Výchozí revizi
  • Provozní revizi
  • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

print