Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Karlovy Vary | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Karlovy Vary

Revize plynu Karlovy Vary

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Karlových Varech a v Karlovarském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Karlových Varů. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Karlovy Vary, kteří provádějí v Karlových Varech a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Karlovy Vary a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Karlovy Vary všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Karlových Varech a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Karlovy Vary

Revize plynových zařízení Karlovy Vary (revize plynu Karlovy Vary) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Karlových Varech a v ostatních městech a obcích v Karlovarském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Karlových Varech a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Karlovy Vary vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Karlových Varech a okolí. Nabízíme na území Karlových Varů zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Karlovy Vary

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Karlovy Vary

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Karlových Varech a v Karlovarském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Karlových Varech a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Karlovy Vary jsou službou, kterou vykonávají v Karlových Varech a v Karlovarském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Karlových Varech

Instalatéři Karlovy Vary  Instalatérské práce a služby pro oblast města Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Vodoinstalatéři Karlovy Vary  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Plynoinstalatéři Karlovy Vary  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Topenáři Karlovy Vary  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Kominíci Karlovy Vary  Kominické služby pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Krby a kamna Karlovy Vary  Krbařské a kamnářské služby pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Revize elektro Karlovy Vary  Revize elektrických zařízení pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Malíři Karlovy Vary  Malování pokojů a další malířské práce pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Natěrači Karlovy Vary  Natěračské práce v oblasti města Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Sádrokarton Karlovy Vary  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Podlahy Karlovy Vary  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj
Tepelná čerpadla Karlovy Vary  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Karlovy Vary a Karlovarský kraj
print