Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Opava | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Opava

Revize plynu OpavaNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Opavě a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Opavy. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Opava, kteří provádějí v Opavě a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Opava a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Opava všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Opavě a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Opava

Revize plynových zařízení Opava (revize plynu Opava) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Opavě a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Opavě a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Opava vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Opavě a okolí. Nabízíme na území Opavy zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Opava

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Opava

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Opavě a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Opavě a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Opava jsou službou, kterou vykonávají v Opavě a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Opava a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Opava a okolní obce pro Vás provádí

Václav Škrobánek

Administativní sídlo:
Antonína Sovy 1513/21, Opava, Kateřinky
IČ: 22961763


Provozovna: Opava


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Opava nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Opava ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Opavě a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Opavě

 

Instalatéři Opava  Instalatérské práce a služby pro oblast města Opava a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Opava  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Opava  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Topenáři Opava  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Kominíci Opava  Kominické služby pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Opava  Krbařské a kamnářské služby pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Opava  Revize elektrických zařízení pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Malíři Opava  Malování pokojů a další malířské práce pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Natěrači Opava  Natěračské práce v oblasti města Opava a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Opava  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Opava a Moravskoslezský kraj
Podlahy Opava  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Opava a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Opava  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Opava a Moravskoslezský kraj

 

print