Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Moravský Krumlov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravský Krumlov

Revize plynu Moravský Krumlov

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Moravském Krumlově a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Moravského Krumlova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Moravský Krumlov, kteří provádějí v Moravském Krumlově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Moravský Krumlov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravský Krumlov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Moravském Krumlově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Moravský Krumlov

Revize plynových zařízení Moravský Krumlov (revize plynu Moravský Krumlov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Moravském Krumlově a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Moravském Krumlově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Moravský Krumlov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Moravském Krumlově a okolí. Nabízíme na území Moravského Krumlova zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravský Krumlov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Moravský Krumlov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Moravském Krumlově a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Moravském Krumlově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravský Krumlov jsou službou, kterou vykonávají v Moravském Krumlově a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Moravském Krumlově

Instalatéři Moravský Krumlov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Moravský Krumlov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Moravský Krumlov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Topenáři Moravský Krumlov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Kominíci Moravský Krumlov  Kominické služby pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Moravský Krumlov  Krbařské a kamnářské služby pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Revize elektro Moravský Krumlov  Revize elektrických zařízení pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Malíři Moravský Krumlov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Natěrači Moravský Krumlov  Natěračské práce v oblasti města Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Moravský Krumlov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Podlahy Moravský Krumlov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Moravský Krumlov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj
print