Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Bystřice pod Hostýnem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice pod Hostýnem

Revize plynu Bystřice pod Hostýnem

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Bystřice pod Hostýnem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Bystřice pod Hostýnem, kteří provádějí v Bystřici pod Hostýnem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Bystřice pod Hostýnem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice pod Hostýnem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Bystřici pod Hostýnem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Bystřice pod Hostýnem

Revize plynových zařízení Bystřice pod Hostýnem (revize plynu Bystřice pod Hostýnem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Bystřici pod Hostýnem a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Bystřici pod Hostýnem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Bystřice pod Hostýnem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Bystřici pod Hostýnem a okolí. Nabízíme na území Bystřice pod Hostýnem zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice pod Hostýnem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Bystřice pod Hostýnem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bystřici pod Hostýnem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice pod Hostýnem jsou službou, kterou vykonávají v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Bystřici pod Hostýnem

Instalatéři Bystřice pod Hostýnem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Bystřice pod Hostýnem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Bystřice pod Hostýnem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Topenáři Bystřice pod Hostýnem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Kominíci Bystřice pod Hostýnem  Kominické služby pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Krby a kamna Bystřice pod Hostýnem  Krbařské a kamnářské služby pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Revize elektro Bystřice pod Hostýnem  Revize elektrických zařízení pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Malíři Bystřice pod Hostýnem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Natěrači Bystřice pod Hostýnem  Natěračské práce v oblasti města Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Sádrokarton Bystřice pod Hostýnem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Podlahy Bystřice pod Hostýnem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Bystřice pod Hostýnem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Bystřice pod Hostýnem a Zlínský kraj
print