Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nová Paka | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nová Paka

Revize plynu Nová PakaNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nové Pace a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nové Paky. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nová Paka, kteří provádějí v Nové Pace a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nová Paka a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nová Paka všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Nové Pace a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nová Paka

Revize plynových zařízení Nová Paka (revize plynu Nová Paka) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Nové Pace a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Nové Pace a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nová Paka vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Nové Pace a okolí. Nabízíme na území Nové Paky zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nová Paka

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nová Paka

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Nové Pace a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nové Pace a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nová Paka jsou službou, kterou vykonávají v Nové Pace a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Nové Pace

Instalatéři Nová Paka  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nová Paka a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Nová Paka  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Nová Paka  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Topenáři Nová Paka  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Kominíci Nová Paka  Kominické služby pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Nová Paka  Krbařské a kamnářské služby pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Revize elektro Nová Paka  Revize elektrických zařízení pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Malíři Nová Paka  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Natěrači Nová Paka  Natěračské práce v oblasti města Nová Paka a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Nová Paka  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nová Paka a Královéhradecký kraj
Podlahy Nová Paka  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nová Paka a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Nová Paka  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nová Paka a Královéhradecký kraj
print