Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Litovel | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Litovel

Revize plynu LitovelNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Litovli a v Olomouckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Litovle. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Litovel, kteří provádějí v Litovli a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Litovel a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Litovel všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Litovli a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Litovel

Revize plynových zařízení Litovel (revize plynu Litovel) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Litovli a v ostatních městech a obcích v Olomouckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Litovli a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Litovel vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Litovli a okolí. Nabízíme na území Litovle zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Litovel

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Litovel

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Litovli a v Olomouckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Litovli a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Litovel jsou službou, kterou vykonávají v Litovli a v Olomouckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Litovli

Instalatéři Litovel  Instalatérské práce a služby pro oblast města Litovel a Olomoucký kraj
Vodoinstalatéři Litovel  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Litovel a Olomoucký kraj
Plynoinstalatéři Litovel  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Litovel a Olomoucký kraj
Topenáři Litovel  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Litovel a Olomoucký kraj
Kominíci Litovel  Kominické služby pro město Litovel a Olomoucký kraj
Krby a kamna Litovel  Krbařské a kamnářské služby pro město Litovel a Olomoucký kraj
Revize elektro Litovel  Revize elektrických zařízení pro město Litovel a Olomoucký kraj
Malíři Litovel  Malování pokojů a další malířské práce pro město Litovel a Olomoucký kraj
Natěrači Litovel  Natěračské práce v oblasti města Litovel a Olomoucký kraj
Sádrokarton Litovel  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Litovel a Olomoucký kraj
Podlahy Litovel  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Litovel a Olomoucký kraj
Tepelná čerpadla Litovel  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Litovel a Olomoucký kraj
print