Revize plynu před připojením každého objektu k plynoměru je vyžadována plynárenskými podniky v souladu s Vyhláškou 85/1978 Sb. a je zákonným předpokladem k zahájení odběru zemního plynu spotřebitelem.

Výchozí revize plynu je povinná pro domácnosti i organizace před uvedením objektového plynovodu do provozu. Před provedením výchozí revize plynu je nutné provést tlakovou zkoušku objektového plynovodu, kterou zajišťuje zpravidla dodavatel plynovodu (montážní firma).

Periodické provozní revize plynu jsou povinností pro organizace a probíhají zpravidla ve 3-letých lhůtách. Domácnosti provozní revize plynu nemusí zajišťovat, tato povinnost se na ně vztahuje jen v případě rekonstrukcí domovních plynovodů anebo při výměně či instalaci plynového spotřebiče.

Proč je nutná revize plynu před připojením objektu k plynoměru

Výchozí revize plynu je pro domácnost či organizaci zákonným předpokladem pro připojení objektu k plynoměru a k zahájení odběru zemního plynu. Je vyžadována plynárenskou společností, která je dodavatelem plynu pro daný objekt, v návaznosti na znění Vyhlášky 85/1978 Sb. a je tedy zákonnou povinností provozovatele plynového zařízení tuto revizi zajistit.

Revize plynu pro domácnosti

Pro domácnosti platí povinnost zajištění výchozí revize domovního plynovodu před jeho uvedením do provozu (před připojením k plynoměru). Provozní revize domovních plynovodů nejsou pro domácnosti ze zákona povinné. Domácnosti však ve vlastním zájmu musí zajistit pravidelné každoroční servisní prohlídky plynových spotřebičů.

Revize plynu pro organizace

Pro organizace platí povinnost zajistit výchozí revizi objektového plynovodu před jeho uvedením do provozu (před připojením objektu k plynoměru) a dále povinnost zajištění kontrol plynových zařízení pověřeným pracovníkem 1x ročně a povinnost zajištění revize plynových zařízení revizním technikem 1x za 3 roky.

Provádíme revize plynu před připojením k plynoměru v celé ČR


Kontaktujte nás …

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Vyplňte prosím z pohodlí domova náš krátký poptávkový formulář.

Jeho vyplnění Vám nezabere ani 3 minuty.

Naši revizní technici s kvalifikací pro revize plynových zařízení , případně servisní technici pro servis plynových spotřebičů, Vás budou obratem kontaktovat, nabídneme Vám termín realizace a předběžný odhad ceny revizních či servisních prací. Dohodneme vše potřebné pro realizaci Vaší poptávky.


REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce