Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Český Brod | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Brod

Revize plynu Český Brod

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Brodě a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Českého Brodu. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Český Brod, kteří provádějí v Českém Brodě a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Český Brod a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Brod všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Českém Brodě a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Český Brod

Revize plynových zařízení Český Brod (revize plynu Český Brod) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Českém Brodě a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Českém Brodě a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Český Brod vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Českém Brodě a okolí. Nabízíme na území Českého Brodu zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Brod

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Český Brod

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Českém Brodě a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Brodě a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Brod jsou službou, kterou vykonávají v Českém Brodě a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Českém Brodě

Instalatéři Český Brod  Instalatérské práce a služby pro oblast města Český Brod a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Český Brod  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Český Brod a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Český Brod  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Český Brod a Středočeský kraj
Topenáři Český Brod  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Český Brod a Středočeský kraj
Kominíci Český Brod  Kominické služby pro město Český Brod a Středočeský kraj
Krby a kamna Český Brod  Krbařské a kamnářské služby pro město Český Brod a Středočeský kraj
Revize elektro Český Brod  Revize elektrických zařízení pro město Český Brod a Středočeský kraj
Malíři Český Brod  Malování pokojů a další malířské práce pro město Český Brod a Středočeský kraj
Natěrači Český Brod  Natěračské práce v oblasti města Český Brod a Středočeský kraj
Sádrokarton Český Brod  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Český Brod a Středočeský kraj
Podlahy Český Brod  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Český Brod a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Český Brod  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Český Brod a Středočeský kraj
print