Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Turnov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Turnov

Revize plynu TurnovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Turnově a v Libereckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Turnova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Turnov, kteří provádějí v Turnově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Turnov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Turnov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Turnově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Turnov

Revize plynových zařízení Turnov (revize plynu Turnov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Turnově a v ostatních městech a obcích v Libereckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Turnově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Turnov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Turnově a okolí. Nabízíme na území Turnova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Turnov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Turnov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Turnově a v Libereckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Turnově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Turnov jsou službou, kterou vykonávají v Turnově a v Libereckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Turnov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Turnov a okolní obce pro Vás provádí

Petr Weishaupt

Administativní sídlo:
Pulečný 85, Pulečný
IČ: 87810816


Provozovna: Turnov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Turnov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Turnov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Turnově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Turnově

 

Instalatéři Turnov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Turnov a Liberecký kraj
Vodoinstalatéři Turnov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Turnov a Liberecký kraj
Plynoinstalatéři Turnov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Turnov a Liberecký kraj
Topenáři Turnov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Turnov a Liberecký kraj
Kominíci Turnov  Kominické služby pro město Turnov a Liberecký kraj
Krby a kamna Turnov  Krbařské a kamnářské služby pro město Turnov a Liberecký kraj
Revize elektro Turnov  Revize elektrických zařízení pro město Turnov a Liberecký kraj
Malíři Turnov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Turnov a Liberecký kraj
Natěrači Turnov  Natěračské práce v oblasti města Turnov a Liberecký kraj
Sádrokarton Turnov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Turnov a Liberecký kraj
Podlahy Turnov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Turnov a Liberecký kraj
Tepelná čerpadla Turnov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Turnov a Liberecký kraj

 

print