Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Frýdlant nad Ostravicí | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Frýdlant nad Ostravicí

Revize plynu Frýdlant nad OstravicíNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Frýdlantu nad Ostravicí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Frýdlant nad Ostravicí, kteří provádějí ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Frýdlant nad Ostravicí a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Frýdlant nad Ostravicí všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Frýdlant nad Ostravicí

Revize plynových zařízení Frýdlant nad Ostravicí (revize plynu Frýdlant nad Ostravicí) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Frýdlantu nad Ostravicí a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Frýdlant nad Ostravicí vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí. Nabízíme na území Frýdlantu nad Ostravicí zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Frýdlant nad Ostravicí

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Frýdlant nad Ostravicí

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Frýdlant nad Ostravicí jsou službou, kterou vykonávají ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Frýdlantu nad Ostravicí

Instalatéři Frýdlant nad Ostravicí  Instalatérské práce a služby pro oblast města Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Frýdlant nad Ostravicí  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Topenáři Frýdlant nad Ostravicí  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Kominíci Frýdlant nad Ostravicí  Kominické služby pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Frýdlant nad Ostravicí  Krbařské a kamnářské služby pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Frýdlant nad Ostravicí  Revize elektrických zařízení pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Malíři Frýdlant nad Ostravicí  Malování pokojů a další malířské práce pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Natěrači Frýdlant nad Ostravicí  Natěračské práce v oblasti města Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Frýdlant nad Ostravicí  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Podlahy Frýdlant nad Ostravicí  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Frýdlant nad Ostravicí  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Frýdlant nad Ostravicí a Moravskoslezský kraj
print