Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Český Těšín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Těšín

Revize plynu Český TěšínNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Těšíně a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Českého Těšína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Český Těšín, kteří provádějí v Českém Těšíně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Český Těšín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Těšín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Českém Těšíně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Český Těšín

Revize plynových zařízení Český Těšín (revize plynu Český Těšín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Českém Těšíně a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Českém Těšíně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Český Těšín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Českém Těšíně a okolí. Nabízíme na území Českého Těšína zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Těšín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Český Těšín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Českém Těšíně a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Těšíně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Těšín jsou službou, kterou vykonávají v Českém Těšíně a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Českém Těšíně

Instalatéři Český Těšín  Instalatérské práce a služby pro oblast města Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Český Těšín  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Český Těšín  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Topenáři Český Těšín  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Kominíci Český Těšín  Kominické služby pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Český Těšín  Krbařské a kamnářské služby pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Český Těšín  Revize elektrických zařízení pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Malíři Český Těšín  Malování pokojů a další malířské práce pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Natěrači Český Těšín  Natěračské práce v oblasti města Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Český Těšín  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Podlahy Český Těšín  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Český Těšín a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Český Těšín  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Český Těšín a Moravskoslezský kraj
print