Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Hlučín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hlučín

Revize plynu Hlučín

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hlučíně a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Hlučína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Hlučín, kteří provádějí v Hlučíně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Hlučín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hlučín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Hlučíně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Hlučín

Revize plynových zařízení Hlučín (revize plynu Hlučín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Hlučíně a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Hlučíně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Hlučín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Hlučíně a okolí. Nabízíme na území Hlučína zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hlučín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Hlučín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Hlučíně a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hlučíně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hlučín jsou službou, kterou vykonávají v Hlučíně a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKYONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linkaOdeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Hlučíně

Instalatéři Hlučín Instalatérské práce a služby pro oblast města Hlučín a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Hlučín Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Hlučín Instalatérské služby z oboru plyn pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Topenáři Hlučín Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Kominíci Hlučín Kominické služby pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Hlučín Krbařské a kamnářské služby pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Hlučín Revize elektrických zařízení pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Malíři Hlučín Malování pokojů a další malířské práce pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Natěrači Hlučín Natěračské práce v oblasti města Hlučín a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Hlučín Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Hlučín a Moravskoslezský kraj
Podlahy Hlučín Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Hlučín a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Hlučín Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Hlučín a Moravskoslezský kraj
print