Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Slavkov u Brna | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Slavkov u Brna

Revize plynu Slavkov u Brna

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Slavkově u Brna a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Slavkova u Brna. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Slavkov u Brna, kteří provádějí ve Slavkově u Brna a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Slavkov u Brna a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Slavkov u Brna všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Slavkově u Brna a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Slavkov u Brna

Revize plynových zařízení Slavkov u Brna (revize plynu Slavkov u Brna) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Slavkově u Brna a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Slavkově u Brna a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Slavkov u Brna vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Slavkově u Brna a okolí. Nabízíme na území Slavkova u Brna zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Slavkov u Brna

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Slavkov u Brna

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Slavkově u Brna a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Slavkově u Brna a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Slavkov u Brna jsou službou, kterou vykonávají ve Slavkově u Brna a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Slavkově u Brna

Instalatéři Slavkov u Brna  Instalatérské práce a služby pro oblast města Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Slavkov u Brna  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Slavkov u Brna  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Topenáři Slavkov u Brna  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Kominíci Slavkov u Brna  Kominické služby pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Slavkov u Brna  Krbařské a kamnářské služby pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Revize elektro Slavkov u Brna  Revize elektrických zařízení pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Malíři Slavkov u Brna  Malování pokojů a další malířské práce pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Natěrači Slavkov u Brna  Natěračské práce v oblasti města Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Slavkov u Brna  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Podlahy Slavkov u Brna  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Slavkov u Brna  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
print