Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nový Bydžov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Bydžov

Revize plynu Nový BydžovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Bydžově a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nového Bydžova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nový Bydžov, kteří provádějí v Novém Bydžově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nový Bydžov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Bydžov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Novém Bydžově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nový Bydžov

Revize plynových zařízení Nový Bydžov (revize plynu Nový Bydžov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Novém Bydžově a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Novém Bydžově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nový Bydžov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Novém Bydžově a okolí. Nabízíme na území Nového Bydžova zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Bydžov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nový Bydžov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Novém Bydžově a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Bydžově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Bydžov jsou službou, kterou vykonávají v Novém Bydžově a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Novém Bydžově

Instalatéři Nový Bydžov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Nový Bydžov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Nový Bydžov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Topenáři Nový Bydžov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Kominíci Nový Bydžov  Kominické služby pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Nový Bydžov  Krbařské a kamnářské služby pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Revize elektro Nový Bydžov  Revize elektrických zařízení pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Malíři Nový Bydžov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Natěrači Nový Bydžov  Natěračské práce v oblasti města Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Nový Bydžov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Podlahy Nový Bydžov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Nový Bydžov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nový Bydžov a Královéhradecký kraj
print