Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Sedlčany | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sedlčany

Revize plynu Sedlčany

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Sedlčanech a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Sedlčan. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Sedlčany, kteří provádějí v Sedlčanech a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Sedlčany a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sedlčany všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Sedlčanech a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Sedlčany

Revize plynových zařízení Sedlčany (revize plynu Sedlčany) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Sedlčanech a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Sedlčanech a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Sedlčany vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Sedlčanech a okolí. Nabízíme na území Sedlčan zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sedlčany

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Sedlčany

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Sedlčanech a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Sedlčanech a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sedlčany jsou službou, kterou vykonávají v Sedlčanech a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Sedlčanech

Instalatéři Sedlčany  Instalatérské práce a služby pro oblast města Sedlčany a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Sedlčany  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Sedlčany  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Topenáři Sedlčany  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Kominíci Sedlčany  Kominické služby pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Krby a kamna Sedlčany  Krbařské a kamnářské služby pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Revize elektro Sedlčany  Revize elektrických zařízení pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Malíři Sedlčany  Malování pokojů a další malířské práce pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Natěrači Sedlčany  Natěračské práce v oblasti města Sedlčany a Středočeský kraj
Sádrokarton Sedlčany  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Sedlčany a Středočeský kraj
Podlahy Sedlčany  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Sedlčany a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Sedlčany  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Sedlčany a Středočeský kraj
print