Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Brandýs nad Labem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Brandýs nad Labem

Revize plynu Brandýs nad Labem

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Brandýse nad Labem a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Brandýsa nad Labem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Brandýs nad Labem, kteří provádějí v Brandýse nad Labem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Brandýs nad Labem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Brandýs nad Labem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Brandýse nad Labem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Brandýs nad Labem

Revize plynových zařízení Brandýs nad Labem (revize plynu Brandýs nad Labem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Brandýse nad Labem a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Brandýse nad Labem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Brandýs nad Labem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Brandýse nad Labem a okolí. Nabízíme na území Brandýsa nad Labem zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Brandýs nad Labem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Brandýs nad Labem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Brandýse nad Labem a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Brandýse nad Labem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Brandýs nad Labem jsou službou, kterou vykonávají v Brandýse nad Labem a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Brandýse nad Labem

Instalatéři Brandýs nad Labem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Brandýs nad Labem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Brandýs nad Labem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Topenáři Brandýs nad Labem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Kominíci Brandýs nad Labem  Kominické služby pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Krby a kamna Brandýs nad Labem  Krbařské a kamnářské služby pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Revize elektro Brandýs nad Labem  Revize elektrických zařízení pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Malíři Brandýs nad Labem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Natěrači Brandýs nad Labem  Natěračské práce v oblasti města Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Sádrokarton Brandýs nad Labem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Podlahy Brandýs nad Labem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Brandýs nad Labem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Brandýs nad Labem a Středočeský kraj
print