Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Světlá nad Sázavou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Světlá nad Sázavou

Revize plynu Světlá nad Sázavou

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Světlé nad Sázavou a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Světlé nad Sázavou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Světlá nad Sázavou, kteří provádějí ve Světlé nad Sázavou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Světlá nad Sázavou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Světlá nad Sázavou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Světlé nad Sázavou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Světlá nad Sázavou

Revize plynových zařízení Světlá nad Sázavou (revize plynu Světlá nad Sázavou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Světlé nad Sázavou a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Světlé nad Sázavou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Světlá nad Sázavou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Světlé nad Sázavou a okolí. Nabízíme na území Světlé nad Sázavou zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Světlá nad Sázavou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Světlá nad Sázavou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Světlé nad Sázavou a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Světlé nad Sázavou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Světlá nad Sázavou jsou službou, kterou vykonávají ve Světlé nad Sázavou a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Světlé nad Sázavou

Instalatéři Světlá nad Sázavou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Světlá nad Sázavou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Světlá nad Sázavou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Topenáři Světlá nad Sázavou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Kominíci Světlá nad Sázavou  Kominické služby pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Krby a kamna Světlá nad Sázavou  Krbařské a kamnářské služby pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Revize elektro Světlá nad Sázavou  Revize elektrických zařízení pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Malíři Světlá nad Sázavou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Natěrači Světlá nad Sázavou  Natěračské práce v oblasti města Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Sádrokarton Světlá nad Sázavou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Podlahy Světlá nad Sázavou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Světlá nad Sázavou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Světlá nad Sázavou a kraj Vysočina
print