Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Velké Meziříčí | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Velké Meziříčí

Revize plynu Velké Meziříčí

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Velkém Meziříčí a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Velkého Meziříčí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Velké Meziříčí, kteří provádějí ve Velkém Meziříčí a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Velké Meziříčí a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Velké Meziříčí všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Velkém Meziříčí a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Velké Meziříčí

Revize plynových zařízení Velké Meziříčí (revize plynu Velké Meziříčí) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Velkém Meziříčí a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Velkém Meziříčí a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Velké Meziříčí vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Velkém Meziříčí a okolí. Nabízíme na území Velkého Meziříčí zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Velké Meziříčí

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Velké Meziříčí

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Velkém Meziříčí a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Velkém Meziříčí a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Velké Meziříčí jsou službou, kterou vykonávají ve Velkém Meziříčí a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Velkém Meziříčí

Instalatéři Velké Meziříčí  Instalatérské práce a služby pro oblast města Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Velké Meziříčí  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Velké Meziříčí  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Topenáři Velké Meziříčí  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Kominíci Velké Meziříčí  Kominické služby pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Krby a kamna Velké Meziříčí  Krbařské a kamnářské služby pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Revize elektro Velké Meziříčí  Revize elektrických zařízení pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Malíři Velké Meziříčí  Malování pokojů a další malířské práce pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Natěrači Velké Meziříčí  Natěračské práce v oblasti města Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Sádrokarton Velké Meziříčí  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Podlahy Velké Meziříčí  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Velké Meziříčí a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Velké Meziříčí  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Velké Meziříčí a kraj Vysočina
print