Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Svitavy | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Svitavy

Revize plynu SvitavyNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Svitavách a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Svitav. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Svitavy, kteří provádějí ve Svitavách a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Svitavy a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Svitavy všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Svitavách a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Svitavy

Revize plynových zařízení Svitavy (revize plynu Svitavy) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Svitavách a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Svitavách a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Svitavy vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Svitavách a okolí. Nabízíme na území Svitav zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Svitavy

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Svitavy

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Svitavách a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Svitavách a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Svitavy jsou službou, kterou vykonávají ve Svitavách a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Svitavách

Instalatéři Svitavy  Instalatérské práce a služby pro oblast města Svitavy a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Svitavy  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Svitavy a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Svitavy  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Svitavy a Pardubický kraj
Topenáři Svitavy  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Svitavy a Pardubický kraj
Kominíci Svitavy  Kominické služby pro město Svitavy a Pardubický kraj
Krby a kamna Svitavy  Krbařské a kamnářské služby pro město Svitavy a Pardubický kraj
Revize elektro Svitavy  Revize elektrických zařízení pro město Svitavy a Pardubický kraj
Malíři Svitavy  Malování pokojů a další malířské práce pro město Svitavy a Pardubický kraj
Natěrači Svitavy  Natěračské práce v oblasti města Svitavy a Pardubický kraj
Sádrokarton Svitavy  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Svitavy a Pardubický kraj
Podlahy Svitavy  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Svitavy a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Svitavy  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Svitavy a Pardubický kraj
print