Revize plynovodů před uvedením plynovodu do provozu je vyžadována Vyhláškou 85/1978 Sb. a je zákonným předpokladem k zahájení odběru zemního plynu provozovatelem plynovodu.

Výchozí revize plynovodu je povinná před uvedením plynovodu do provozu. Před provedením výchozí revize plynovodu je nutné provést tlakovou zkoušku plynovodu, kterou zajišťuje zpravidla dodavatel plynovodu (montážní firma).

Periodické provozní revize plynovodu jsou povinností provozovatele plynovodu a probíhají zpravidla ve 3-letých lhůtách. Vykonává je revizní technik pro plynová zařízení. Povinnost zajištění periodických provozních revizí domovních plynovodů se nevztahuje na domácnosti.

Periodické kontroly plynovodu jsou povinností provozovatele plynovodu a probíhají 1x ročně, vyjma roků, kdy probíhá provozní revize. Vykonává je provozovatel, respektive jím pověřený odpovědný pracovník. Povinnost provádění kontrol domovních plynovodů se nevztahuje na domácnosti.

Proč jsou nutné revize plynovodů

Výchozí revize plynovodu je pro provozovatele plynovodu zákonným předpokladem před uvedením plynovodu do provozu.

Revize terénních plynovodů, které jsou v majetku plynárenské spolešnosti, zajišťují zpravidla vlastní revizní technici plynáren.

Revize odběrných plynových zařízení (domovní plynovody, plynové spotřebiče) zajišťuje provozovatel objektového plynovodu v návaznosti na znění Vyhlášky 85/1978 Sb., a je tedy zákonnou povinností provozovatele plynového zařízení tuto revizi zajistit. Vykonává ji pak certifikovaný revizní technik plynových zařízení.

Revize domovních plynovodů pro domácnosti

Pro domácnosti platí povinnost zajištění výchozí revize domovního plynovodu před jeho uvedením do provozu (před připojením k plynoměru). Provozní revize domovních plynovodů nejsou pro domácnosti ze zákona povinné. Domácnosti však ve vlastním zájmu musí zajistit pravidelné každoroční servisní prohlídky plynových spotřebičů.

Revize objektových plynovodů pro organizace

Pro organizace platí povinnost zajistit výchozí revizi objektového plynovodu před jeho uvedením do provozu (před připojením objektu k plynoměru) a dále povinnost zajištění kontrol objektového plynovodu pověřeným pracovníkem 1x ročně a povinnost zajištění revize objektového plynovodu revizním technikem 1x za 3 roky.

Provádíme revize plynovodů v celé ČR

Naši revizní technici plynových zařízení provádějí revize objektových a terénních plynovodů v celé České republice.


Kontaktujte nás …

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů

Vyplňte prosím z pohodlí domova náš krátký poptávkový formulář.

Jeho vyplnění Vám nezabere ani 3 minuty.

Naši revizní technici s kvalifikací pro revize plynových zařízení , případně servisní technici pro servis plynových spotřebičů, Vás budou obratem kontaktovat, nabídneme Vám termín realizace a předběžný odhad ceny revizních či servisních prací. Dohodneme vše potřebné pro realizaci Vaší poptávky.


REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce