Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Žamberk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žamberk

Revize plynu ŽamberkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Žamberku a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Žamberku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Žamberk, kteří provádějí v Žamberku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Žamberk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žamberk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Žamberku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Žamberk

Revize plynových zařízení Žamberk (revize plynu Žamberk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Žamberku a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Žamberku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Žamberk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Žamberku a okolí. Nabízíme na území Žamberku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žamberk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Žamberk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Žamberku a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Žamberku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žamberk jsou službou, kterou vykonávají v Žamberku a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKYONLINE

 Potřebuji dohodnout

  • Revizi plynoinstalace
  • Revizi pro připojení plynoměru
  • Výchozí revizi
  • Provozní revizi
  • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linkaOdeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Žamberku

Instalatéři Žamberk Instalatérské práce a služby pro oblast města Žamberk a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Žamberk Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Žamberk a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Žamberk Instalatérské služby z oboru plyn pro město Žamberk a Pardubický kraj
Topenáři Žamberk Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Žamberk a Pardubický kraj
Kominíci Žamberk Kominické služby pro město Žamberk a Pardubický kraj
Krby a kamna Žamberk Krbařské a kamnářské služby pro město Žamberk a Pardubický kraj
Revize elektro Žamberk Revize elektrických zařízení pro město Žamberk a Pardubický kraj
Malíři Žamberk Malování pokojů a další malířské práce pro město Žamberk a Pardubický kraj
Natěrači Žamberk Natěračské práce v oblasti města Žamberk a Pardubický kraj
Sádrokarton Žamberk Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Žamberk a Pardubický kraj
Podlahy Žamberk Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Žamberk a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Žamberk Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Žamberk a Pardubický kraj
print