Revize a servis plynového kotle často zaměňované pojmy

 
Publikoval Administrator (admin) 10.7.2023

I přestože jsou pojmy revize a servis hojně zaměňovány jedná se o dva naprosto rozdílné úkony.

Revizi provádí revizní technik, servisní prohlídky servisní technik. Oba tito technici mají společné pouze to, že na svou činnost potřebují oprávnění, osvědčení. Revizní technik musí vlastnit oprávnění, osvědčení vydané Technickou inspekcí České republiky. Servisní technik naopak musí disponovat oprávněním, osvědčení na montáž a opravy plynových kotlů.

Záměna pojmů ovšem nic nemění na faktu, že jsou oba úkony důležité pro naši bezpečnost a je potřeba jim věnovat pozornost.

Povinnost revize i servisu nám ukládá zákon 250/21 Sb a nařízení vlády 191/2022 Sb. U revizí musíme pouze rozlišit o jakou se jedná, protože je několik druhů a to:

REVIZE

  • Výchozí revize plynového kotle:

Při instalaci nového plynového a před jeho spuštěním do provozu je majitel kotle povinnen zajistit výchozí revizi plynového kotle. Poměrně často tuto revizi zajišťuje firma, která kotel instalovala. Výchozí revize je předkládána servisnímu technikovi při spuštění kotle.

  • Provozní revize plynového kotle:

I tuto revizi nám předepisuje zákon 250/21 Sb a nařízení vlády 191/2022 Sb. Provozní revize se vykonává ve lhůtě 1x za 3 roky u právnických osob – firem a u podnikajících fyzických osob.

  • Kontrola plynového kotle

Kontrola je prováděna každý 2-hý a 3-tí rok a týká podnikajících firem či fyzických osob, jejichž kotel se nachází v komerčních prostorách.

Kromě revizí dále zákon 250/21 Sb a nařízení vlády 191/2022 Sb nařizují povinný servis.

SERVIS PLYNOVÉHO KOTLE

Majitel plynového kotle povinnem dle pokynů výrobce provádět servisní prohlídku. Servis plynového kotle znamená seřízení, vyčištění plynového kotle a je prováděrna servisním technikem dané značky plynového kotle.

U právnických osob může servisní prohlídka nahradit kontrolu plynovéh kotle.

Naši revizní i servisní technici Vám jsou k dispozici, rádi a ochotně Vám pomohou zjistit, zda potřebujete revizi kotle či servisní prohídku.