Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Hustopeče | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hustopeče

Revize plynu Hustopeče

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hustopečích a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Hustopečí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Hustopeče, kteří provádějí v Hustopečích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Hustopeče a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hustopeče všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Hustopečích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Hustopeče

Revize plynových zařízení Hustopeče (revize plynu Hustopeče) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Hustopečích a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Hustopečích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Hustopeče vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Hustopečích a okolí. Nabízíme na území Hustopečí zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hustopeče

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Hustopeče

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Hustopečích a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hustopečích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hustopeče jsou službou, kterou vykonávají v Hustopečích a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Hustopečích

 

Instalatéři Hustopeče  Instalatérské práce a služby pro oblast města Hustopeče a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Hustopeče  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Hustopeče  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Topenáři Hustopeče  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Kominíci Hustopeče  Kominické služby pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Hustopeče  Krbařské a kamnářské služby pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Revize elektro Hustopeče  Revize elektrických zařízení pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Malíři Hustopeče  Malování pokojů a další malířské práce pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Natěrači Hustopeče  Natěračské práce v oblasti města Hustopeče a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Hustopeče  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Hustopeče a Jihomoravský kraj
Podlahy Hustopeče  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Hustopeče a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Hustopeče  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Hustopeče a Jihomoravský kraj

 

print