Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Moravská Třebová | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravská Třebová

Revize plynu Moravská TřebováNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Moravské Třebové a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Moravské Třebové. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Moravská Třebová, kteří provádějí v Moravské Třebové a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Moravská Třebová a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravská Třebová všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Moravské Třebové a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Moravská Třebová

Revize plynových zařízení Moravská Třebová (revize plynu Moravská Třebová) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Moravské Třebové a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Moravské Třebové a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Moravská Třebová vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Moravské Třebové a okolí. Nabízíme na území Moravské Třebové zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravská Třebová

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Moravská Třebová

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Moravské Třebové a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Moravské Třebové a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Moravská Třebová jsou službou, kterou vykonávají v Moravské Třebové a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Moravské Třebové

Instalatéři Moravská Třebová  Instalatérské práce a služby pro oblast města Moravská Třebová a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Moravská Třebová  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Moravská Třebová  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Topenáři Moravská Třebová  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Kominíci Moravská Třebová  Kominické služby pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Krby a kamna Moravská Třebová  Krbařské a kamnářské služby pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Revize elektro Moravská Třebová  Revize elektrických zařízení pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Malíři Moravská Třebová  Malování pokojů a další malířské práce pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Natěrači Moravská Třebová  Natěračské práce v oblasti města Moravská Třebová a Pardubický kraj
Sádrokarton Moravská Třebová  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Moravská Třebová a Pardubický kraj
Podlahy Moravská Třebová  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Moravská Třebová a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Moravská Třebová  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Moravská Třebová a Pardubický kraj
print