Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Strakonice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Strakonice

Revize plynu StrakoniceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Strakonicích a v Jihočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Strakonic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Strakonice, kteří provádějí ve Strakonicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Strakonice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Strakonice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Strakonicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Strakonice

Revize plynových zařízení Strakonice (revize plynu Strakonice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Strakonicích a v ostatních městech a obcích v Jihočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Strakonicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Strakonice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Strakonicích a okolí. Nabízíme na území Strakonic zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Strakonice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Strakonice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Strakonicích a v Jihočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Strakonicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Strakonice jsou službou, kterou vykonávají ve Strakonicích a v Jihočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Strakonicích

Instalatéři Strakonice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Strakonice a Jihočeský kraj
Vodoinstalatéři Strakonice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Plynoinstalatéři Strakonice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Topenáři Strakonice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Kominíci Strakonice  Kominické služby pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Krby a kamna Strakonice  Krbařské a kamnářské služby pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Revize elektro Strakonice  Revize elektrických zařízení pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Malíři Strakonice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Natěrači Strakonice  Natěračské práce v oblasti města Strakonice a Jihočeský kraj
Sádrokarton Strakonice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Strakonice a Jihočeský kraj
Podlahy Strakonice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Strakonice a Jihočeský kraj
Tepelná čerpadla Strakonice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Strakonice a Jihočeský kraj
print