Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Valašské Meziříčí | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Valašské Meziříčí

Revize plynu Valašské Meziříčí

Naši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Valašském Meziříčí a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Valašského Meziříčí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Valašské Meziříčí, kteří provádějí ve Valašském Meziříčí a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Valašské Meziříčí a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Valašské Meziříčí všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Valašském Meziříčí a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Valašské Meziříčí

Revize plynových zařízení Valašské Meziříčí (revize plynu Valašské Meziříčí) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Valašském Meziříčí a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Valašském Meziříčí a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Valašské Meziříčí vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Valašském Meziříčí a okolí. Nabízíme na území Valašského Meziříčí zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Valašské Meziříčí

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Valašské Meziříčí

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Valašském Meziříčí a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Valašském Meziříčí a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Valašské Meziříčí jsou službou, kterou vykonávají ve Valašském Meziříčí a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Valašském Meziříčí

Instalatéři Valašské Meziříčí  Instalatérské práce a služby pro oblast města Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Valašské Meziříčí  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Valašské Meziříčí  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Topenáři Valašské Meziříčí  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Kominíci Valašské Meziříčí  Kominické služby pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Krby a kamna Valašské Meziříčí  Krbařské a kamnářské služby pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Revize elektro Valašské Meziříčí  Revize elektrických zařízení pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Malíři Valašské Meziříčí  Malování pokojů a další malířské práce pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Natěrači Valašské Meziříčí  Natěračské práce v oblasti města Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Sádrokarton Valašské Meziříčí  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Podlahy Valašské Meziříčí  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Valašské Meziříčí  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Valašské Meziříčí a Zlínský kraj
print