Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Olomouc | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Olomouc

Revize plynu OlomoucNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Olomouci a v Olomouckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Olomouce. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Olomouc, kteří provádějí v Olomouci a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Olomouc a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Olomouc všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Olomouci a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Olomouc

Revize plynových zařízení Olomouc (revize plynu Olomouc) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Olomouci a v ostatních městech a obcích v Olomouckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem).

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Olomouci a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Olomouc vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Olomouci a okolí. Nabízíme na území Olomouce zejména služby :

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Olomouc

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Olomouc

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Olomouci a v Olomouckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče.

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Olomouci a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Olomouc jsou službou, kterou vykonávají v Olomouci a v Olomouckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

Kontaktujte nás …

REVIZE PLYNU, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

    • Revizi plynoinstalace
    • Revizi pro připojení plynoměru
    • Výchozí revizi
    • Provozní revizi
    • Servis plynového kotle

 

Havárie plynu a plynoinstalací - horká linka Odeslat poptávku na plynoinstalatérské práce

Volejte : 840-840-600

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení nebo servisní prohlídku plynového kotle


Kontaktujte nás …

Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Olomouci

Instalatéři Olomouc  Instalatérské práce a služby pro oblast města Olomouc a Olomoucký kraj
Vodoinstalatéři Olomouc  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Plynoinstalatéři Olomouc  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Topenáři Olomouc  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Kominíci Olomouc  Kominické služby pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Krby a kamna Olomouc  Krbařské a kamnářské služby pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Revize elektro Olomouc  Revize elektrických zařízení pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Malíři Olomouc  Malování pokojů a další malířské práce pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Natěrači Olomouc  Natěračské práce v oblasti města Olomouc a Olomoucký kraj
Sádrokarton Olomouc  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Olomouc a Olomoucký kraj
Podlahy Olomouc  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Olomouc a Olomoucký kraj
Tepelná čerpadla Olomouc  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Olomouc a Olomoucký kraj
print