Revize plynu EKOMPLEX

Revize plynu a servis plynových spotřebičů Trutnov

 Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Trutnov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Trutnov

Revize plynu TrutnovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Trutnově a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení - organizací na území Trutnova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Trutnov, kteří provádějí v Trutnově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Trutnov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Trutnov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Trutnově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Trutnov

Revize plynových zařízení Trutnov (revize plynu Trutnov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Trutnově a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách - provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu - výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Trutnově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Trutnov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Trutnově a okolí. Nabízíme na území Trutnova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Trutnov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Trutnov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Trutnově a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události - výbuch, požár, otrava plynem ... Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Trutnově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Trutnov jsou službou, kterou vykonávají v Trutnově a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 Revize plynu Trutnov a okolí

Mapa
Revize a servis plynových zařízení pro město Trutnov a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Filip

Administativní sídlo:
Borová 8, Borová, okr. Náchod
IČ: 13534921


Provozovna: Trutnov


Telefony

 


Kontaktujte nás ...

Potřebujete služby Revize plynu Trutnov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Trutnov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

... anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Trutnově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce ...


Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Trutnově

 

Instalatéři Trutnov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Trutnov a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Trutnov  Instalatérské práce z oboru voda - kanalizace pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Trutnov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Topenáři Trutnov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Kominíci Trutnov  Kominické služby pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Trutnov  Krbařské a kamnářské služby pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Revize elektro Trutnov  Revize elektrických zařízení pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Malíři Trutnov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Natěrači Trutnov  Natěračské práce v oblasti města Trutnov a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Trutnov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Trutnov a Královéhradecký kraj
Podlahy Trutnov  Podlahářské práce - podlahy a koberce pro město Trutnov a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Trutnov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Trutnov a Královéhradecký kraj

 

print